Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-425 Δυναμική και Συμμετρίες

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

"Φ-425. Δυναμική και Συμμετρίες"

* Θεωρία Ομάδων
* Global και Local Συμμετρίες στα Στοιχειώδη Σωματίδια
* Μικρή Εισαγωγή σε Κλασική και Κβαντική Θεωρία Πεδίου

Γενικά

ΦΥΣ-425. Δυναμική και Συμμετρίες
Ώρες: 4+2
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 8ο

Διδάσκων: Νικόλαος Τσάμης
Γραφείο: 203 Κτίριο Φυσικής
Ώρες Γραφείου: Επί μία ώρα αμέσως μετά το μάθημα.
e-mail: tsamis@physics.uoc.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Δευτέρα 15:00-17:00 Αίθ. Σεμ. 1ου ορ. Ασκήσεις
Τρίτη 11:00-13:00 Αίθ. Σεμ. 1ου ορ. Θεωρία
Πέμπτη 15:00-17:00 Αίθ. Σεμ. 1ου ορ. Θεωρία