Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-425 Δυναμική και Συμμετρίες

Περιγραφή - Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018

Tο μάθημα "Φ-425. Δυναμική και Συμμετρίες"

Γενικά

ΦΥΣ-425. Δυναμική και Συμμετρίες
Ώρες: 4+2
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 8ο

Διδάσκων: Νικόλαος Τσάμης
Γραφείο: 203 Κτίριο Φυσικής
Ώρες Γραφείου: Επί μία ώρα αμέσως μετά το μάθημα.
e-mail: tsamis@physics.uoc.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Δευτέρα 11:00-13:00 Αμφ. A (Θεωρία & Ασκήσεις)
Τετάρτη 11:00-13:00 Αμφ. A (Θεωρία & Ασκήσεις)
Παρασκευή 12:00-14:00 Aμφ. Α (Θεωρία & Ασκήσεις)